Algemeen:
Kon. Ned. Ver. EHBO afd. Zoetermeer
Telefoonnummer: 0172 – 50 65 23
Bankrekeningnummer: NL35 INGB 00027 000 64

Voorzitter:
vacature
Secretaris:
Mevrouw A.H.J. de Jong
Leeuwerik 89
2451 WH Leimuiden
Tel. 0172 - 50 65 23
E-mail: info@ehbozoetermeer.org
 
Penningmeester:
De heer F. Klein Overmeen
Hekendorpstraat 36
2728 BC Zoetermeer
Tel: 06 - 546 11 047
Coördinator kaderinstructeurs:
vacature
 

 
Coördinator lotusslachtoffers:
De heer D.J. Reurekas
Vijverdreef 275
2724 GM Zoetermeer
Tel. 079 - 3 41 27 50
Ledenadministratie en diplomaverlenging:
mevrouw A.H.J. de Jong
Leeuwerik 89
2451WH  Leimuiden
Tel. 0172-50 65 23
E-mail: info@ehbozoetermeer.org
Coördinator hulpverlening:
mevrouw D. Klijn
Tel. 079 - 3 43 43 24
E: hulpverlening-ehbozoetermeer.ziggo.nl