EHBO-vereniging Zoetermeer

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO afdeling Zoetermeer werd opgericht op 26 september 1969 door dokter J. Vaessen en mevrouw A. Geurtsen-Voorbergen. Na een start met een gering aantal leden bestaat de vereniging nu uit ongeveer 200 leden.

Deze leden hebben allemaal een basisopleiding EHBO gevolgd en zijn lid geworden om de geldigheid van hun diploma te behouden.

Tijdens de lessen wordt opgeleid voor Reanimatie met of zonder AED. Deze apparaten worden op steeds meer plaatsen aangetroffen zoals in winkelcentra en buurthuizen.
Tevens kunt u bij ons de opleiding EHBO aan Kinderen volgen en worden ook de cursussen Wandelletsels en Sportletsels aangeboden.

Informatie over het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Zoetermeer

Het Eerste hulp-diploma heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Daarna vervalt de geldigheid automatisch.

Hoe kunt u uw diploma geldig houden?
A. Door het opnieuw volgen van de opleidingscursus en het examen af te leggen.
B. Door lid te worden van de EHBO-vereniging Zoetermeer en daar in een periode van twee jaar 5 herhalingslessen van 2 uur pr jaar te volgen. Tijdens deze avonden wordt uw competentie voor de diverse onderdelen getoetst. Bij het voldoen aan de competentie-eisen kan uw diploma dan na die twee jaar worden verlengd. Voor de herhalingslessen EHaK, wandelletsels en sportletsels zijn in het rooster speciale avonden gereserveerd en hiervoor ontvangt u, als u in het bezit bent van een aantekening voor deze module, een aparte uitnodiging.

Op de vervolgavonden voor de gediplomeerden wordt dieper op de stof ingegaan en bovendien wordt sterk de nadruk gelegd op het beoefenen van de praktijk.

Het is aan te bevelen om zo spoedig mogelijk na het behalen van uw diploma u aan te melden als lid van de EHBO-vereniging Zoetermeer en te starten met het volgen van de vervolgavonden om uw diploma geldig te houden.

De herhalingslessen van onze vereniging worden gegeven op maandag- en woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur met een korte pauze in Wijkcentrum ‘t Prisma, Prismalaan 34 te Zoetermeer.
U wordt vriendelijk verzocht om uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, zodat de les op tijd kan beginnen en niet door laatkomers wordt verstoord.

Het lesrooster met data en onderwerpen wordt u éénmaal per jaar in augustus/september, bij aanvang van het seizoen, per e-mail toegezonden. U ontvangt op uw eerste herhalingsles een stempelkaartje waarop u kunt bijhouden welke lessen u heeft gevolgd. U geeft dit kaartje bij binnenkomst af aan de lesassistenten en aan het eind van de les ligt het weer voor u klaar. Uw aanwezigheid en competentie worden eveneens in de speciale map genoteerd. Voor het verlengen van de geldigheid van uw diploma is het niet noodzakelijk uw kaartje in te leveren. Dit wordt via de centrale registratie in de computer gedaan, waardoor uw diploma automatisch wordt verlengd, mits u uw competentie heeft aangetoond. Het kaartje is uitsluitend voor uw gemak.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Het lidmaatschap wordt beëindigd, indien vóór 1 december schriftelijk is opgezegd bij de ledenadministratie.