EHBO-vereniging Zoetermeer

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO afdeling Zoetermeer werd opgericht op 26 september 1969 door dokter J. Vaessen en mevrouw A. Geurtsen-Voorbergen. Na een start met een gering aantal leden bestaat de vereniging nu uit ongeveer 200 leden.

Deze leden hebben allemaal een basisopleiding EHBO gevolgd en zijn lid geworden om de geldigheid van hun diploma te behouden.

Tijdens de lessen wordt opgeleid voor Reanimatie met AED. Deze apparaten worden op steeds meer plaatsen aangetroffen zoals in winkelcentra en buurthuizen.
Tevens kunt u bij ons de opleiding EHBO aan Kinderen volgen en worden ook de cursussen Wandelletsels en Sportletsels aangeboden.

Informatie over het lidmaatschap van de Kon. Ned. Vereniging E.H.B.O. afdeling Zoetermeer

Het Eerste hulp-diploma heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Daarna vervalt de geldigheid automatisch.

Hoe kunt u uw diploma geldig houden?
A. Door het opnieuw volgen van de opleidingscursus en het examen af te leggen.
B. Door lid te worden van de EHBO-vereniging Zoetermeer en daar in een periode van twee jaar 5 herhalingslessen van 2 uur per jaar te volgen. Tijdens deze avonden wordt uw competentie voor de diverse onderdelen getoetst. Bij het voldoen aan de competentie-eisen kan uw diploma dan na die twee jaar worden verlengd. 

Op de vervolgavonden voor de gediplomeerden wordt dieper op de stof ingegaan en bovendien wordt sterk de nadruk gelegd op het beoefenen van de praktijk.

Het is aan te bevelen om zo spoedig mogelijk na het behalen van uw diploma u aan te melden als lid van de EHBO-vereniging Zoetermeer en te starten met het volgen van de vervolgavonden om uw diploma geldig te houden.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Het lidmaatschap wordt beëindigd, indien vóór 1 december schriftelijk is opgezegd bij de ledenadministratie.