Jubilea

Jubilea en afscheid 2017

Op de algemene ledenvergadering 2017 werd afscheid genomen van 3 bestuursleden.
Mirjam Link nam na 28 jaar afscheid als voorztitter van de verniging en werd in ht zonnetje gezet met een prachtige bos bloemen en een envellope met inhoud.

 

Jubilea en afscheid 2016

In het jaar 2016 hebben de volgende leden 25 jaar hun diploma:
  • mevrouw C. Zwolsman-Walraven
  • de heer E. Kok
  • mevrouw P.L.P Kortenbroek.

Bij de leden die actief zijn in de vereniging als hulpverlener, of als assistent tijdens de lessen, zal bij dit heuglijke feit worden stil gestaan.

In november 2016 is Gerrit Klijn gestopt met het bestuurswerk van de vereniging.
Jarenlang heeft Gerrit de materialen voor ons verzorgd en is coordinator opleidingen geweest.
Hij werd tijdens een etentje in het zonnetje gezet door een bestuurslid van de Kon. Ned. Ver. EHBO en kreeg het daarbij behorende lintje uitgereikt.
Van de vereniging kreeg hij een envelopje met inhoud en werd zijn vrouw verwend met een mooie bos bloemen.
Gerrit bedankt voor je jarenlange inzet en we hopen je nog vaak als hulpverlener te mogen ontmoeten.

Jubilea 2015

Tijdens het examen Eerste Hulp aan Kinderen is Rene van Ruitenburg in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar geleden zijn EHBO diploma bij onze vereniging heeft behaald. Daarnaast zet hij zich al jaren in als hulpverlener bij evenementen in Zoetermeer. Om onze waardering te laten blijken kreeg hij een oorkonde uitgereikt vergezeld van een presentje. Rene, wij hopen nog lang van je diensten gebruik te kunnen maken.  

Jubilea 2013

In 2013 waren drie van onze leden 25 jaar EHBO-er.
Tijdens de lezing over EHBO bij Sport kreeg Mirjam Linck de dr. Tilanus speld uitgereikt, wegens het vervullen van de functie van voorzitter van onze vereniging.
Tijdens de bijeenkomst voor assistenten kreeg Petra Klijn dezelfde speld uitgereikt, omdat zij tevens jarenlang de functie van lotusslachtoffer heeft bekleed.
Jan van de Bergh ontvangt een oorkonde vanwege zijn inzet als hulpverlener voor onze vereniging.